PION OGÓLNY


                Prezes Zarządu
                                                     ( Stanisław Gralak )


                Dział Zbytu Wody
                                                      ( Grzegorz Majchrzak )


                Stanowisko ds. kadr 
                                                       ( Renata Klimkowska )


                Radca Prawny
                                                       ( Jerzy Nowak )


                Dział Administracyjno-Gospodarczy
                                                        ( Piotr Skonieczny )


                     Stanowisko ds. magazynowych
                                                       ( Wiesława Kruszyńska, Ireneusz Lewandowski )


                     Stanowisko ds. bhp,p-poż, oraz obrony cywilnej
                                                       ( Rafał Werkowski )